ÖZNEL ANLATIMKişileri, nesneleri, yazarın kişiliğine, duygularına bağlı, kimi zaman da yanlı olarak anlatan anlatım. Subjektif anlatım diye de bilinir. Bu tür anlatımlar, kişisel olduğu için duygusal yanı ağır basan, özgün anlatımlardır. Daha çok duygusal ağırlıklı, kişisel gözleme dayalı yazınsal türlerin anlatımına uygundur.

Öznel anlatımlarda olaylara ve kişilere, kişisel bakış açısıyla bakılır. Bu nedenle, özellikle fikir yazılarında ister istemez az ya da çok yanlılık söz konusu olmaktadır. Bu özelliğinden dolayı çok eleştiri alan yazılardandır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa