ARA KONAKÇIBazı mantar ve hayvanlar çeşitli canlılarla birlikte yaşayarak, onlarda zararlara yol açarlar. Bunlardan bazıları önce bir bitki ya da hayvan üzerinde gelişimini tamamlar (parazit) ya da yaşamının bir devresini geçirir. Daha sonra da başka canlılara geçerek yaşamını orada sürdürür. İşte bir zararlının başka canlılara geçmesinden önce onu barındıran bitki ve hayvanlara ara konakçı adı verilir.

Ara konakçıya örnek olarak Anofel adlı sivrisinek türü verilebilir. Bu sinek sıtma hastalığına yol açan bir tür paraziti (Plâsmodium vivax), kanında barındırır. Bu parazit, kan emern bir sivrisineğin tükrük bezinden insana geçer. Önce kılcal damarlar, daha sonra toplardamarlaryla taşınarak karaciğere gelir ve buradaki hücreleri işgal eder. Karaciğer hücrelerinde çoğaldıktan sonra yeniden kana karışır. Eğer bu durumdaki insandan başka bir sivrisinek kan emerse parazit ona da bulaşır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa