JEOFİZİKYerkürenin, gezegenlerin ve güneşin fiziksel ve yapısal özelliklerini, fiziksel ve matematiksel yöntem ve yaklaşımlar kullanarak inceleyen bilim dalı.

Jeofizik bilimi alt birimlerinden katı yer fiziğinde, yer çekirdeğinden başlayarak yer mantosu ve yer kabuğunu da içine alan dilimli yer yapısını, gerek oluşum gerekse fiziksel özellikleri açısından incelenir. Uygulamalı jeofizik ya da arama jeofiziği olarak adlandırılan alanı, yer kabuğunun ekonomik değerli maden yatakları ve endüstriyel ham maddeler, petrol, doğal gaz, jeotermal alanlar, yer altı suyu araştırmalarını içine alır. Yine bu alanda yer alan çevre jeofiziği ve mühendislik jeofiziği, yer kabuğunun en sığ bölümlerinde yapılan araştırmalarla gelişen kentleşme yerleşimi ve sorunlarını çözmeye yönelik olarak kullanılır.

Alt atmosfer, yani troposferin araştırılması, meteorolojinin bir konusu olmasına karşın, atmosfer fiziği de jeofiziğin konuları içinde yer alır. Depremlerin kaydedilmesi, manyetik alanın zamana bağlı değişimlerinin gözlemlenmesi, atmosferdeki parçacıkların izlenmesi de jeofiziğin çalışma alanına girer.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa