RİBOZOMRİBOZOMHücrelerin en küçük organeli. Virüsler dışında tüm canlılarda bulunur. Hepsi birbirinin benzeri, küremsi ya da oval partiküllerdir. Ribozomlar hücrenin protein sentezinden sorumludur. Ribozomların sayıları, genç ve özellikle sentez yapan hücrelerde fazladır. Sentezlenecek proteinler çekirdek tarafından şifrelenir. Bu şifreye uygun olarak proteinler ribozomlarda sentezlenir.

Ribozomlar sitoplâzmada serbest hâlde ya da endoplâzmik retikulumun dış zarında birleşik hâlde bulunur. Mitokondri ve kloroplâst organelleri kendi ribozomlarına sahiptir.

İLGİLİ KONULAR

Hücrenin YapısıArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa