İZOTOPAynı kimyasal elementin, atom numarası ve periyodik tabloda yeri aynı olan, hemen hemen aynı kimyasal davranışları gösteren, ama buna karşılık atom kütlesi ve fiziksel özellikleri farklı olan iki ya da daha çok sayıdaki atom çekirdeği türü.

Çoğu elementin doğada birden fazla kararlı izotopu vardır. İzotoplar birbirinden kütle spektroskopisi, difüzyon, damıtma ve elektroliz gibi yöntemlerle ayrılırlar.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa