NÖTRONAtomu oluşturan temel parçacıklardan biri. Atom çekirdeğinde protonla birlikte yer alır. Yalnızca hidrojen atomunun çekirdeğinde nötron bulunmaz. Yaklaşık olarak proton ağırlığındadır ve elektriksel yükü yoktur. Kütlesi elektron kütlesinin yaklaşık 1840 katıdır. Her elementin çekirdeğinde farklı sayıda proton ve nötron bulunur. Bir atomun kütlesinin %99,9′unu proton ve nötronlar oluşturur. Nötron İngiliz fizikçi James Chadwick tarafından 1932′de keşfedilmiştir. Nükleer enerji atom çekirdeğinde protonla nötronu bir arada tutan bağlarda depoludur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa