ORTAK YAŞAMAORTAK YAŞAMAİki ya da daha fazla türün bireylerinin karşılıklı olarak ya da bir tanesinin diğerinin varlığından yarar sağlaması biçiminde sürdürülen yaşama biçimidir. Simbiyozis de denir. Örneğin; bir tür kuş, besinlerini gergedanın derisi üzerindeki zararlı böceklerden sağlar. Gergedan da bu sayede kendisine zarar veren bu böceklerden kurtulmuş olur. Kuş ve gergedan arasında bir ortak yaşam söz konusudur.

Yararlanmanın, çeşitleri ve derecesine göre değişik şekilleri vardır. Bunlardan bazıları kommensalizm, mutualizm ve parazitliktir.

İLGİLİ KONULAR

Canlılar Arasındaki İlişkilerArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa