İMAMCemaate namaz kıldıran kimse. İmamın Kur’an okumayı bilen, yasaklardan kaçınan, toplumun saygısını kazanmış, iyi ahlâklı ve güzel sesli birisi olması gerekir.

İmam sözcüğü aynı zamanda, Hz. Ali, Ebu Hanife, Şafiî, Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel, Gazali ve daha yakın dönemlerde Muhammed Abduh gibi din bilginleri için onursal bir unvan olarak kullanılmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa