İLKÖĞRETİMİLKÖĞRETİMÖrgün eğitimin genellikle 5-7 yaş arasında başlayıp 11-13 yaş arasında sona eren ilk aşama. Türkiye’de ilköğretim dönemi bugün 6-14 yaşlar arasını kapsar. Yasalarımıza göre ilkokul eğitimi kız ve erkek herkes için zorunludur.

Toplumlar arasındaki siyasî ve kültürel farklılıklara karşın, ilköğretimin hedefi ve müfredatı çoğu zaman benzerdir. İlköğretim, giderek bireyleri vatandaşlığa hazırlama işlevini yüklendiğinden günümüz toplumlarının hemen hemen tümünün uyguladığı kitle eğitimin ana hedefi, toplumdaki tüm bireylerin ilköğretim aşamasını tamamlamasıdır. Bu hedef, ilköğretimin müfredatına da yansımış ve onu okuma-yazma ve aritmetik becerileriyle temel toplum ve fen bilimleri bilgilerinin öğretilmesi biçiminde belirlemiştir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa