İLKOKULZorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan ya da açılmasına izin verilen beş yıllık okul.

Günümüzdeki ilkokulların kurumlaşması Yeni Çağın başlarından bu yana gelişen bir sürecin sonucudur. On dukuzuncu yüzyılda, özel orta öğretim kurumlarına öğrenci yetiştirmek üzere kız ve erkek öğrencilerin 8 yaşında girerek 11-13 yaşında bitirdikleri hazırlık okulları kurulmuştu.

İlkokul eğitiminin amacı, öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak, bedensel ve ruhsal yönden gelişmelerine, ilgi ve yeteneklerini tanımalarına, yaşlarının gerektirdiği yurttaşlık eğitimini almalarına yardımcı olmaktır. Beş yıllık öğrenim süresi boyunca Türkçe, matemetik, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlâk bilgisi, müzik, resim ve beden eğitimi dersleri okutuluyordu. 16 Ağustos 1997′de kabul edilen bir yasayla ilkokul ve ortaokulların yerini sekiz yıllık ilköğretim okulları aldı.

İLGİLİ KONULAR

İlköğretimArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa