İLKEL TOPLUMYazılı kültürü bulunmayan, sanayileşmemiş, şehirleşmemiş tarım toplumu.

İnsan topluluklarıyla bunların kurumları ve ürünleri için ilkel sözcüğünün kullanılması 20. yüzyılda, antropoloji biliminin doğuşundan beri paylaştığı sömürgeci anlayışının kalıntısı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yaklaşıma göre ilkel terimi toplumların “yüksek” ya da “yazılı” uygarlıklara göre daha geri bir gelişme aşamasında bulunduğu varsayımını içerir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa