İLHANLI DEVLETİİLHANLI DEVLETİCengiz İmparatorluğu’nun parçalanması üzerine İran’da kurulan devlet. İlhanlı Devleti’nin kurucusu Cengiz Hanın torunu Hülâgü’dür.

Hülâgü, 1258 yılında, Abbasî halifeliğine son vermiştir. İlhanlı Devleti en güçlü olduğu dönemde İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu’ya egemen olmuştur. İlhanlılar hükümdarları Ahmet Teküdar zamanında İslâm dinini seçmeye başladılar.

İlhanlı Devleti, 1335 yılında hükümdarları Bahadır Hanın ölümünden sonra zayıflamaya başladı. Devlet kısa bir süre sonra yıkıldı. İlhanlı Devleti, yıkıldığı ana kadar Anadolu’yu egemenliği altında tutmuştur. İlhanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra Anadolu’da Beylikler Devri olarak adlandırılan dönem başladı. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri de İlhanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra kuruldu.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa