HAREZMŞAHLAR DEVLETİHAREZMŞAHLAR DEVLETİOğuzların Beğdili boyundan gelen Harezm Türkleri, Aral Gölü’nün güneyinde bulunan Harezm Bölgesi’ne egemen olarak Harezmşahlar Devleti’ni kurdular. Harezmşahların atası olarak kabul edilen Anuştekin, Büyük Selçuklu Devleti’nin hizmetinde bulunmuş bir devlet adamıdır. Anuştekin’den sonra oğlu Kutbü’d-din Muhammet, Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak Harezm Genel Valisi oldu (1097-1127). Kutbü’d-din Muhammed’in ölümünden sonra, devletin başına oğlu Atsız geçti (1127-1156). Atsız, Selçuklulara karşı bağımsızlık mücadelesine girişti fakat başarılı olamadı. Atsız’dan sonra Harezmşahların tahtına İl Arslan geçti (1156-1172). Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Sencer’in ölümü üzerine, İl Arslan bağımsızlığını ilân etti. Devletin başkenti Ürgenç (Gürgenç) idi.

Harezmşahların en önemli hükümdarlarından biri olan Sultan Tekiş zamanında (1172-1200) Harezmşahlar dönemin en güçlü devleti hâline geldi. Alâeddin Muhammed zamanında (1200-1220) devletin sınırları genişledi. Bu dönemde Cengiz Hanın faaliyetleri ve istilâ hareketleri Harezmşahların zayıflamasına neden oldu. Devletin başkenti Ürgenç (Gürgenç) 1220 yılında Moğolların eline geçti. Böylece, Harezmşahlar Moğolların egemenliği altına girdi.

Sultan Muhammed’in oğlu Celâleddin Harzemşah, Hindistan, İran ve Anadolu’da Harezmşah Devleti’ni yeniden canlandırmaya çalıştı. Tebriz’i alarak başkent yaptı. Ancak, Anadolu Selçuklu Devleti toprağı olan Ahlat’ı işgal edince, Anadolu Selçukluları ile arası bozuldu. 1230 yılında Harezmşahlar ile Anadolu Selçukluları arasında yapılan Yassı Çemen Savaşı sonunda Celâleddin Harezmşah yenildi. 1231 yılında Celâleddin Harezmşah’ın ölümüyle Moğollar tüm Harezm topraklarını ele geçirdiler.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa