HAPLOİT HÜCRETek bir kromozom takımı kapsayan hücre.

İLGİLİ KONULAR

HücreArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa