İDEOLOJİ



Siyasal ve toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir sosyal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefî, dinsel, moral, estetik düşünceler bütünü.

Sosyal bilimlerde sıkça kullanılan ideoloji sözcüğü, İlk kez 1796′da Fransız filozof A.L.C. Destutt de Tracy tarafından kullanıldı.
Destutt, ideoloji sözcüğünü fikirleri, düşünceleri inceleyen bilim olarak kullanırken daha sonraki dönemlerde dünyaya, topluma ve insana yönelik tutum ve düşünceler olarak kullanılmaya başlandı.

Günümüzde ideoloji kavramı, bir kişinin, grubun ya da topluluğun çıkarlarını haklılaştırmaya yarayan düşünce ve fikirler sistemi olarak tanımlanmasının yanında, siyasal düşünce, tutum gibi kavramlara yönelik olarak da kullanılabilmektedir.



Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa