İDEADuygularla değil, yalnızca ruhsal olarak algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir.

Terimi ilk kez kullanan Plâto, ideaların zihnin dışında var olduğunu düşünüyordu. Plâto’dan sonraki dönemlerde zihinde bulunan kavramlar için idea terimi kullanıldı.

Orta Çağ döneminde iyi ideası Tanrı ile özdeşleştirilirken Yeni Çağ filozoflarından Locke, ideaların zihne doğuştan değil sonradan geldiğini öne sürdü.

Günümüzde ideayı tanımlamak için imge, kavram gibi sözcükler kullanılmaktadır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa