HANEFÎLİKİslâm dininde sünnet ehli denilen dört mezhepten biri. Kurucusu Ebu Hanife’dir. Sünnî mezheplerinin en eskisi ve en yaygınıdır. Kur’an ve hadislerde açık bir yargısı bulunmayan sorunların çözümünde, akla ve mantığa başvurmayı öngörür.

İslâm dünyasında diğer mezheplere oranla daha çok yayılma olanağı bulan Hanefîlik, günümüzde Türkiye, Irak, Pakistan, Hindistan ve Orta Asya’da en yaygın mezhep konumundadır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa