LÂMMikroskopta incelenecek maddelerin, üzerine konduğu dar ve uzun cam parçası.

İLGİLİ KONULAR

MikroskopArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa