LÂLParlak kırmızı renkte, billûrlaşmış, saydam, değerli bir taş.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa