YAHUDİLİKMusa Peygamberin yaydığı Musevîlik dinine bağlı olma durumu, Musevîlik. Yahudilere, tarihin çeşitli dönemlerinde İbranî, İsrailliler, İsrail Oğulları adları da verilmiştir. Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 15-20 milyon dolayında Yahudi vardır. Bugün esas olarak İsrail’de yaşarlar. Musevîliğin, dinler tarihinde özel bir yeri bulunmakta ve bu din, ilâhî kaynaklı en eski din olarak nitelendirilmektedir. Geçmişi birkaç bin yıl geriye giden bu dinin başta gelen özelliklerinden biri İsrail Oğulları ile Tanrı arasındaki “ahd’e kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır. Bu nedenle bu din, bir “ahid dini” olarak da bilinir.

Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’tır. Tevrat, Hz. Musa aracılığıyla Tanrı tarafından gönderildi. Tanrı burada, İsrail Oğullarına kendini tanıtarak, on emri ve başka yasaları belirtti. Bu dinin odak noktası, Kudüs’teki “Mâbed’dir. Yahudiliğin sembolü, yedi kollu şamdan ve altı köşeli yıldız (Hz. Davud’un yıldızı)dır.

İLGİLİ KONULAR

İsrailArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa