İBRAHİM MÜTEFERRİKAİBRAHİM MÜTEFERRİKA 1İBRAHİM MÜTEFERRİKA 2(1674, Kolozsvar, Romanya – 1745 İstanbul) Osmanlı matbaacısı. İbrahim Müteferrika, 1674 yılında Macaristan’ın Kolojvar kentinde doğdu. Protestan bir Macar ailesinin oğlu olan İbrahim Müteferrika, Türk-Alman savaşında Türklere esir düştü. İstanbul’a getirildi ve Müslüman oldu. Osmanlı Devleti’nde vezirlerin emirlerini ilgililere duyurma görevi olan “müteferrikalık” görevinde bulundu. Dil bilmesinden dolayı başka devletlerle olan görüşme heyetlerinde bulundu.

Macaristan’daki öğrenimi sırasında basım işlerini de öğrendi ve bir matbaa kurmayı amaç edindi. Bu konuda Damat İbrahim Paşanın büyük yardımları oldu. Damat İbrahim Paşa tarafından Paris’e elçi olarak gönderilen Sait Çelebi, matbaanın Osmanlı Devleti’nde de açılması için sadrazamı ikna etti. Padişahtan alınan özel bir fermanla bu işte deneyimli olan İbrahim Müteferrika ile birlikte 1727 yılında ilk Türk matbaasını kurdu. Matbaada dinî eserlerin dışındaki eserler basılmaya başlandı. Bu matbaada basılan ilk önemli eser Vankulu Lügati’dir. Bundan başka 16 önemli eser ve bazı haritalar da basıldı. İbrahim Müteferrika, Sait Çelebinin ayrılmasından sonra basım işine tek başına devam etti. Yazarlık ve tercümanlık görevlerinde de bulunan İbrahim Müteferrika, Yalova’da bir kâğıt fabrikası kurdurmuştur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa