İBRAHİM, HZ.M.Ö. 2000′li yılların başlarında yaşamış, üç semâvî dinin ve bu dinlerin peygamberlerinin atası olarak kabul edilen peygamberdir. Doğduğu ve yaşadığı yerler hakkında üç dinin kitaplarında farklı bilgiler yer alır. İslâm kaynaklarına göre Hz. İbrahim, Harran’da (Şanlı Urfa) dünyaya gelmiş, sonra babasıyla bu günkü Filistin topraklarına gitmiştir.

Putperestler arasında yaşamış olmasına karşın, hiçbir puta tapmadığı ve tek bir ilâhî gücün varlığına inandığı görüşü egemendir. Kur’an’da adı en çok geçen peygamberdir. Orada, putları nasıl kırdığı ve bu nedenle putperestlerce ateşe atılmasına karşın yanmadığı anlatılır. Hz. İbrahim, bu olaydan sonra Harran’dan ayrılır, eşi Sâre, yeğeni Lût ve diğer adamlarıyla birlikte, Ürdün ve Mısır’a gider, daha sonra da Filistin’e geçer.

Yine İslâm inancında Hz. İbrahim, ilerlemiş yaşına karşın çocuğu olmayınca, Tanrı’ya yalvarır ve bir çocuk ister. Bir oğlu dünyaya gelir. Çocuğu koşabilecek çağa geldiğinde, onun kurban edilmesi gerektiği bildirilir. Bu bir sınavdır aslında. Tanrıya inanıyorsa oğlunu kurban edecektir. Oğlu İsmail’i kurban etmeye hazırlanır. Ancak oğlu yerine Tanrı tarafından gönderilen bir koçu kurban eder.

Kur’an’da, Hz. İbrahim’in yaşamından kesitler anlatılmış olmasına karşın, ölümü hakkında bilgi yoktur. Ancak 175-200 yaşında öldüğüne inanılır.

Kur’anıkerim’e göre Hz. İbrahim, Hz. Nuh’un milletindendir. İnananların babası ve Tanrı’nın dostudur. Oğluyla birlikte Kâbe’yi inşa etmesi, kendisinin Müslüman olduğunun delili olarak kabul edilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa