HALİÇHALİÇGenellikle gelgit olayının belirgin olduğu yerlerde, bu olaydan doğan akıntıların etki yaptığı kıyılarda akarsu ağızlarının huni biçiminde genişlemiş ve kıyıya sokulmuş biçimi. En önemli özelliği, tatlı ve tuzlu suyun karışmış olmasıdır. Özellikle geniş haliçler, liman ve ticaret merkezi olarak kullanılmaya çok elverişlidir. Haliçler üzerine kurulmuş ve önemli ticaret merkezlerine dönüşmüş kentler arasında; Bordoeaux, Londra, New York, Rotterdam, Hamburg, Montreal sayılabilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa