NAİMA(1655 Halep, Suriye – 1716 Patras, Mora) Osmanlı tarihçisi. Asıl adı Mustafa Naim’dir. Genç yaşta İstanbul’a gelerek 1682′de Sarayı Atik baltacılar Ocağına girdi. Divân-ı Hümayun kâtibi oldu. Bu sırada tarih incelemeleri yaptı. 1700 tarihinde, Amcazade Hüseyin Paşanın kendisine verdiği, Şarihülmenarzade Ahmet Efendi’nin tarih müsveddelerine dayanarak, Vakanüvis olarak kitabını yazmaya başladı. Edirne vakasından sonra Damat Hasan Paşa ve Damat Ali Paşaya yakınlaştı. 1716 yılında, Mora’da defter eminliği yaptığı sırada öldü.

“Doğu ve Batının Haberlerinin Özeti Hakkında Hüseyn’in Bahçesi” adlı eserini 1574′te başlatıp 1651′e kadar getiren Naima, olayların iç yüzünü aydınlatan, genellikle sade fakat nükteli ve değerli ayrıntıları kapsayan bu eseriyle, tarih ve aynı zamanda devrin sosyal hayatını betimlemişti.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa