NABİ(1642 Urfa – 1712 İstanbul) On yedinci yüzyıl divan şairi. İlk gençlik çağını Urfa’da geçirdi. Daha sonra İstanbul’a yerleşti. Musahip Mustafa Paşanın hizmetine girdi. Paşanın ölümü üzerine İstanbul’dan ayrıldı. Halep’e giderek burada evlendi. Yaklaşık yirmi beş yıl Halep’te kaldı. Hayriyye ve Hayrabad adlı yapıtlarını Halep’te yazdı. 1710 yılında İstanbul’a döndü. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Döneminde usta bir şair olarak kabul gördü.

Didaktik şiirleriyle döneminde ilgi çekti. Şiirlerinde, bu dönemde meydana gelen sosyal değişikliklere yer verdi. Bu durum Divan Şiiri geleneğiyle çelişse de, bir yenilik olarak edebiyat tarihine geçti. Hikemî tarzın edebiyatımızdaki ustası olarak kabul edilir. Sağlam bir tekniği ve kusursuz bir dili vardır.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Nabi Divanı, Divançe, Hayriyye, Hayrabad ve Surname.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa