DÜRTÜFiziksel ya da ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim. Psikolojide dürtü olarak adlandırılan davranışlar genellikle biliçaltından kaynaklanır. Bazı dürtüler doğuştan gelirken bazıları çevre koşulları sonucunda sonradan edinilebilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa