DÜNYA METEOROLOJİ TEŞKİLÂTI



Hava tahmininden hava kirliliğine kadar tüm araştırmaları, iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları, ozon tabakasındaki deliğe yönelik çalışmaları ve tropikal fırtına tahminleri gibi küresel bilimsel etkinlikleri koordine eden, uluslar arası havayollarını, denizyollarını ve karayollarını da içerecek biçimde kamu, özel, ticarî ve başka hizmet alanlarında kullanılmak üzere, doğru, düzenli ve güvenilir hava ve meteorolojik bilginin elde edilebilirliğini sağlayan, ulusal meteoroloji teşkilâtlarının üye olduğu uluslar arası kuruluş. Kısa adı WMO olan kuruluş, Birleşmiş Milletler tarafından 1951 yılında kurulmuştur ve 184 üyesi vardır. 1951 yılından önceki adı Uluslar Arası Meteoroloji Organizasyonu (IMO)dur. Dünya Meteoroloji Teşkilâtının öteki amaçları arasında; meteorolojik istasyon ağının kurulmasında dünya çapında iş birliği sağlamak, meteorolojik hizmet sağlayan merkezlerin gelişmesine yardımcı olmak, meteorolojik bilgilerde standart oluşturmak, meteorolojik bilgilerin sağlıklı bir biçimde değişimini sağlamak, meteorolojik olayların insanlar üzerindeki etkisini araştırmak ve incelemek, meteoroloji alanında yapılacak araştırma ve eğitime destek vermek gibi konular da vardır.



Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa