DÜELLODÜELLOBir anlaşmazlığı ya da onur sorununu çözmek için iki kişi arasında öldürücü silâhlarla yapılan dövüş. Önceden belirlenmiş kurallara göre yapılan düello, hukuk kurallarına bir alternatif olarak kullanılagelmiştir. Pek sık olmamakla birlikte, tarihte kadınlar arası düellolar da gerçekleşmiştir.

Düellonun ilk biçimi, kılıç dövüşüyle yapılan ve haklı tarafı belirlemek için yargısal bir amaçla yapılan dövüştü. Hukuksal anlaşmazlıklara getirilen bir çözüm yolu da düelloydu. Buna göre, bir kişi yargıç önünde düşmanının belli bir suçu işlediğini öne sürerken karşısındaki bunu reddediyorsa, yargıç bu kişilerden düello yapmalarını ister ve düellonun yerini, zamanını ve silâhlarını belirlerdi.

Tarihte farklı dönemlerde düello devlet tarafında yasaklanmıştır. Örneğin 1566′da Fransa’da, 9. Charles, düello yapanların ölüm cezasına çarptırılacağını ilân etmişti. Buna karşılık 20. yüzyıl Fransa’sında bile düellolar olmuştur. Öte yandan Almanya’ daki Nazi iktidarı, düelloyu 1936′da yeniden yasallaştırmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa