DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİDULKADİROĞULLARI BEYLİĞİElbistan ve Maraş yöresinde Bozok Türkmenlerinden Zeyneddin Karaca Bey tarafından kurulan Türk beyliği. Beyliğin kurucusu Zeyneddin Karaca Bey, Eretna Devleti’ne ait olan Elbistan’ı alarak beyliğin merkezi yaptı. Dulkadiroğulları Beyliği, Osmanlılar, Memlûklüler ve Akkoyunluların siyasî durumlarından yararlanarak Anadolu’da uzun süre varlığını korumayı başarmıştır. Dulkadiroğulları, Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferi sırasında Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca bir tutum sergiledi. Bu durum üzerine harekete geçen Yavuz, Çaldıran seferinden dönerken bu beyliği yıktı (1515). Dulkadiroğlu Beyliği’nin Osmanlı topraklarına katılmasıyla Anadolu’da Türk birliği kesin olarak sağlanmış oldu.

İLGİLİ KONULAR

Anadolu Türk BeylikleriArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa