DÖLLENME (BİTKİLERDE)Eşeyli üremede, çiçekli bitkilerin üreme organları çiçektir. Bitkiler çiçeklerinde yumurta ve polen oluşumunu gerçekleştirdikten sonra döllenme olayı meydana gelir. Yumurta ve polen dediğimiz gametlerin oluşumu mayoz bölünmeyle gerçekleşir. Ancak mayozdan sonra küçük farklılıklar oluşur.

Erkek üreme hücresi olan polen çiçeğin erkek üreme organı stamenlerde oluşur. Çiçeğin pistil denilen dişi üreme organının yumurtalığında oluşun yumurta da mayoz bölünmeyle oluşur. Polenlerin pistilin tepecik kısmına taşınması anlamındaki tozlaşma, rüzgâr, su ve böcekler aracılığıyla olabilir. Tozlaşmadan sonra tepecikte salgılanan sıvı bitkinin yalnızca kendi türündeki polenlerin yapışmasını sağlar. Tepecik kısmına yapışan polen çimlenmeye başlar. Buradaki çimlenme olayı polenin tüp çekirdeğinin kontrolü altında tüp oluşturmasıdır. Tepecik kısmından aşağıya doğru uzayarak gelişen tüp, dişicik borusundan geçerek embriyon kesesinin ağız bölümüne kadar gelir.

Bu arada üreme çekirdeği mitoz bölünmeyle kendini eşler. Embriyon kesesinin ağzına kadar gelen tüpün sinerjit çekirdeklere temas etmesiyle uç bölümü delinir. Bu delinmenin sonucunda kendisini eşlemiş olan üreme çekirdekleri kesenin içine geçer. Bu çekirdeklerden birisi yumurtayla birleşerek embriyonu (zigot), öteki de ortada bulunan polar çekirdeklerle birleşerek besi dokuyu (endosperm) oluşturur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa