MISIR UYGARLIĞIMISIR UYGARLIĞIEski Mısır’da, bilinen ilk yerleşimlere ait bulgular M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Nil kıyısındaki bataklıkların kurumasından sonra, çölde yaşayan bazı insan toplulukları bu bölgelere yerleşti. M.Ö. 3000 yıllarında Mısır’daki ilk merkezî krallık kuruldu. Mısır uygarlığının ilk kralı Menes’ti. Daha sonra gelişen eski Mısır Devleti, binlerce yıl süren büyük bir imparatorluğa dönüştü.

Mısır, tarihinin ilk dönemlerinde hüküm süren firavunların yanı sıra sonraki yıllarda Roma İmparatorluğu’ndan Osmanlı Devleti’ne kadar birçok devletin himayesi altına girdi. Bilinen en eski neolitik kültürlerden bazılarının ortaya çıktığı yer olan Mısır’da mimarlık, heykel, resim ve küçük el sanatları yanında mumyalama sanatı açısından da gelişmiş bir düzeydeydi. O dönemin koşullarına göre şaşırtıcı teknikler kullanılarak yapılan mumyalama tekniği sayesinde tıp bilimi oldukça ilerlemişti. Eski Mısır’da zengin-fakir, çocuk-yaşlı, insan-hayvan ayrımı yapılmadan, ölen her canlı mumyalanırdı. Eski Mısırlıların yaptığı bazı mumyalar günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Eski Mısır uygarlığı, en önemli yapıtlarını mimarlık alanında vermiştir. Mısır piramitleri, antik dünyanın yedi harikasından biridir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa