DİZDAROĞLU, HİKMET(1917 Zile – 1981 Ankara) Türk yazarı. Erzurum İlköğretmen Okulunu ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik ve Türk Dil Kurumu Terim Kolu Başkanlığı yaptı.

Türk edebiyatı tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanındı. 1941′den başlayarak çeşitli dergi ve gazetelerde kitap tanıtma ve eleştiri yazıları yayımladı.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Huzuri (1. cilt, 1949), Namık Kemal (1952), Cenap Şahabettin (1953), Abdülhak Hamit (1953), Şinasi (1954), Ataç (1962), Türkçede Sözlük Yapma Yolları (1962), Türkçede Fiiller (1962), Sanatçılar İçin (1962-1963), Ömer Seyfettin (1964), Müftüoğlu Ahmet Hikmet (1965), Ahmet Rasim (1965), Dilcilere Saygı (1965), Halk Şiirinde Türler (1969).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa