ÇERKEZKafkasya’da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse. Kendi dillerinde, kendilerine Adige derler. Çerkezler, Kafkaslardaki Adige Özerk Vilayeti’nde yaşarlar; çoğunluğu Laba ve Kuban ırmaklarının aşağı düzlüklerinde verimli toprakların bulunduğu bölgede toplanmıştır. Ama bazıları da Kafkas dağlarının eteklerine yerleşmiştir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa