ÇENEİnsanda ve genellikle omurgalı hayvanlarda, dişleri taşıyan, ağzı oluşturan biri altta ve öteki de üstte bulunan kemikten yapı. Alt çene kemiği, karada yaşayan omurgalılarda, baş bölümünde hareket edebilen tek kemiktir (yılan dışında). İnsanda üst çene kemiği, sıkıca komşu kemiklere bağlıdır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa