ÇELEBİ, ASAF HALETASAF HALET ÇELEBİ(1907 İstanbul – 1958 İstanbul) Türk şairi. Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra, Adliye Meslek okulunda okudu. Zabit kâtipliği, bankacılık ve memurluk yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplığında görev yaptı.

Gazel ve rubaîlerle şiire başladı. İlk şiirlerini Yeni Şiir akımının öncüsü olan Ses, Hamle, Sokak, Servet-i Fûnun, Uyanış ve Gün gibi dergilerde yayımladı. Kendi deyimiyle somut malzemeyle soyut şiir oluşturdu. Dizelerinde sezgi, düş ve duygu önemli bir yer tuttu.

Çelebi, Hint ve Fars edebiyatları üzerine çalışmalarıyla tanındı.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Şiir kitapları; He (1942), Lamelif (1945), Om Mani Padme Hum (1953); incelemeleri; Mevlâna’nın Rubaîleri (1939), Ömer Hayyam (1954) ve Mevlâna ve Mevlevîlik (1957).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa