FATIMÎLER909-1171 arasında önce Kuzey Afrika’da ve daha sonra Orta Doğu’da hüküm süren Müslüman hanedan. Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatma’nın (Fatıma) soyundan geldiğini öne süren Fatımîlerin adı da buradan gelir. İsmailiye mezhebinden Ubeydullah, Tunus’ta Şiî Fatımî Devleti’ni kurdu (909). Mısır ele geçirilerek Akşit (İhşit) Devleti’ne son verildi. Filistin, Suriye ve Hicaz bölgeleri alındı. Böylece en geniş sınırlara ulaşıldı. İç karışıklıklar sonunda Fatımî hâkimiyeti sona erdi (1171). Fatımîler, Batini inançlarını yaymak ve egemen kılmak için mücadele ettiler. Bâtınî inançlarını yaymak ve hâkim kılmak için mücadele ettiler.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa