FAMİLYAAralarında ortak nitelikler bulunan canlılar, nesneler ya da kavramlar topluluğu. Familya ya da Türkçe karşılığı olan aile kavramı, özellikle canlıların sınıflandırılmasında takım ya da alt takımın altında yer alan ve pek çok ortak özelliklerinden ötürü bir araya getirilen cinslerin topluluğuna verilen addır. Familyaların bilimsel adları Lâtincedir ve genellikle o familyanın örnek tipi olan cinsin adından türetilir. Türkçe familya adlarında –giller takısı kullanılır (gülgiller, kedigiller gibi…). Lâtince familya adlarında bitkiler için –aceae, hayvanlar için –dae takıları kullanılır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa