FABRİKAFABRİKAÖnceden hazırlanmış ham maddeleri, pazara sürülebilecek işlenmiş ürünlere dönüştürebilen sanayi kuruluşu. Günümüzde gittikçe devleşen sanayinin en önemli ögelerinden biridir. İki yüz yıl önce evlerde ve küçük atölyelerde yapılan pek çok araç-gereç, kentlerin büyümesi, hızlı nüfus artışı nedeniyle; hızlı üretim yapan büyük atölyelerin ve fabrikaların kurulmasını gerektirdi. Kuşkusuz fabrikaların ortaya çıkışında, gelişen bilim ve teknolojinin de çok büyük bir katkısı oldu. Buna koşut olarak, alternatif enerji kaynakları ve eldeki enerjinin en verimli biçimde kullanılması da son derece önemliydi. Önceleri insan, hayvan ya da su gücüyle çalışan makinelerde, gelişen teknolojiyle birlikte buhar gücü ve elektrik enerjisi kullanılmaya başlandı. Bu sayede seri ve son derece hızlı üretim yapabilen fabrikalar gelişmeye başladı. Ulaştırma teknolojisi ve ulaşım araçlarındaki paralel gelişmelerse fabrikalarda üretilenlerin, iç ve dış pazarlara çok daha kolay ve ucuz ulaşmasını sağladı. Bu da fabrikaların gelişimini hızlandırdı. Günümüzde bilgisayar destekli robot teknolojilerinin kullanıldığı dev fabrikalarda, ürün türüne göre çok yüksek sayılarda ürün işlenebilmektedir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa