ANTLAŞMAİki ya da daha çok devlet ya da uluslar arası kuruluş arasında, uluslar arası hukuk kurallarına göre düzenlenen yazılı anlaşma. Dünya tarihinde bilinen ilk antlaşma Hititlerle Mısırlılar arasındaki Kadeş savaşından sonra, M.Ö. 1200′ler de yapılan antlaşmadır. Antlaşmalar bugün uluslar arası hukukta uyulması zorunlu olan kuralların en önemli kaynağını oluşturur. Türk hukukunda, usulüne göre yürürlüğe konmuş antlaşmalar yasa hükmündedir. Ancak bunlarla ilgili anayasaya aykırılık iddasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa