DIŞA VURUMCULUKDIŞA VURUMCULUKYirminci yüzyılın başlarında doğan, olayların, varlıkların gerçekten olduğu gibi değil de sanatçının iç dünyasına göre anlatılması anlayışına dayanan sanat akımı. Ekspresyonizm de denir. İzlenimciliğe (empresyonizm) ve doğalcılığa tepki olarak, 1905 yılında Almanya’da doğmuştur. Dresden’de “Köprü” adı altında toplanan ilk dışa vurumcu grup Ernst Ludwig Kirschner, Emil Nolde, Max Pechstein gibi sanatçılardan oluşuyordu. Bu sanatçılar, gerçeği soyutlamaktan çok, onun biçimini değiştirmeyi tercih ettiler. 1911′de Münih’te kurulan “Mavi Süvari” dergisi ve topluluğu içinde yer alan Vasili Kandinski, Franz Marc, Poul Klee gibi sanatçılar daha soyut bir anlatımı seçmişlerdi. Resmin dışında tiyatro, sinema ve edebiyat gibi sanat dallarını üzerinde de etkili olan dışa vurumculuk, 20. yüzyılın ortalarında Avrupa sanatı üzerindeki etkinliğini büyük ölçüde yitirdi.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa