BUDİZMBUDİZMVarlığı koyarak, onun insanda arzu biçiminde belirdiğini, bundan da ıstırabın doğduğunu, ıstıraptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğini ileri süren, Hindistan ve Çin’de yaygın olan, Buddha’nın ileri sürdüğü mistik dünya görüşü ve din.

M.Ö. 4. yüzyılda, Hindistan’ın kuzey doğusunda, dinsel araştırma ortamında, Brahmacılığın sert uygulamalarına alternatif olarak kurulan Budizmin mimarı Gautama Buddha’dır. Çeşitli kaynaklarda onun M.Ö. 560-480 yılları arasında yaşadığı belirtilmektedir. Gautama’yı Himalayaların eteklerinde Lumbini ormanında dünyaya getiren annesi, doğumdan yedi gün sonra ölmüştür. Çocukluk ve gençlik çağını sorunsuz bir şekilde yaşayan Buddha, çevresindeki acılardan etkilenerek, ailesini bırakıp çok zorlu bir çileye girmiştir. Yavaş yavaş etrafında bir cemaat oluşturarak, öğretisini Hindistan’ın kuzey doğusundaki Ganj havzasında yaymaya çalışmıştır. Seksen yaşına bastığı gün, Kuşinagara’da ölmüştür. Hint geleneklerine göre, cesedi yakıldıktan sonra külleri sekiz kişi tarafından paylaşılmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa