KARBON ÇEVRİMİKARBON ÇEVRİMİKarbonun biçim değiştirerek, doğada sürekli dolaştığı sürece verilen ad. Karbon çevrimi, atmosferle değişik ekosistemler arasındaki karbon dolaşımını ifade eder. Bitkiler atmosferden karbon dioksit alır. Bunu karbonlu bileşikkimlere çevirirler. Bitkiler bu bileşikleri solunumda enerji elde etmek için kullanırlar. Hayvanlar da bu bileşikleri bitkilerden alır ve temel yapı taşı olarak kullanırlar. Daha sonra canlıların solunumuyla karbon dioksit yeniden havaya verilir. Ayrıca ölü canlıların ve canlı atıklarının bünyesinde bulunan karbon ayrıştırıcıların faaliyetleriyle atmosfere karışır. İnsan etkisi olmadığı sürece, bu çevrimin, havadaki, canlılardaki ve sudaki oranı sabittir.

Petrol, kömür gibi fosil yakıtlardan enerji ve ısı elde etmek amacıyla yararlanılır. Bu yüzden insan etkisiyle atmosfere normalden daha fazla karbon verilir. Bu şekilde hava kirliliği ve bunun etkileri olarak da asit yağmurları ve sera etkisi oluşur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa