BOSNA HERSEK CUMHURİYETİBOSNA HERSEK CUMHURİYETİ BAYRAĞIBOSNA HERSEK FİZİKÎ HARİTASIBOSNA HERSEK SİYASÎ HARİTASIBOSNA HERSEK CUMHURİYETİResmî adı Bosna Hersek Cumhuriyeti’dir. Başkenti Saraybosna olan ülkenin nüfusu 3 835 777 kişi (2000), yüz ölçümü: 51 130 km2dir. Yönetim biçimi cumhuriyettir. Başlıca kentleri Saraybosna, Srebrenica, Mostar, Gorazde, Mostar, Zenica ve Tuzla’dır. En büyük kenti Saraybosna, en yüksek doruğu Maglic (2386 m), başlıca dağları Lelija Plocno (2032 m), Veliki Troglav (1913 m), Majevica, Kozara’dır. Başlıca akarsularıysa, Bosna, Neretva, Drina ve Sava’dır. Para birimi Bosna dinarı, resmî dili Sırpça, Hırvatça, Boşnakça; kişi başına düşen ulusal gelir 1770 $ (1999) ve ortalama ömür 72 yıldır.

Kuzeyde ve batıda Hırvatistan, doğuda ve güneyde Sırbistan-Karadağ ile çevrili olan ülke, Doğu Avrupa’da (Balkan Yarımadası’nda) yer alır. Dağlık ve karstik olan bölge, güneybatı kesiminde Neretva Vadisi ve Sava Irmağı’nın sağ kıyısındaki ovalardan oluşur. Genellikle yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. Yüksek kesimlerde yazlar kısa ve serin, kışlar uzun ve sert geçer. Kıyı boyunca yazlar yağışlı ve ılık geçer.

Doğal kaynakları kömür, demir, boksit, manganez, kereste, bakır, krom, kurşun ve çinkodur. tarım ürünleri meyve, sebze, üzüm ve tahıldır. Endüstri ürünleriyse çelik, tekstil, tütün ve mobilyacılıktır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa