DEVALÜASYONUlusal paranın yabancı ülke paralarına göre değerinin düşürülmesi. Ülke ekonomisinde, dış dengeyi sağlamak için başvurulacak yollardan biri de ulusal paranın dış değerinin düşürülmesidir. Devalüasyonun amacı, dış alımı pahalılandırıp dış satımı ucuzlatmak ve böylece ülkeye döviz girişini, döviz çıkışına göre hızlandırmaktır. Dış ödemelerinde açık veren, yani dış satımı dış alımından az olan ülke, devalüasyona başvurarak dış satımını artırıp dış alımını azaltabilir. Sonuç olarak da dış denge sağlanır ve açık kapanır.
Devalüasyonun amacına ulaşabilmesi için, bazı koşulların varlığı gereklidir. Devalüasyon yapılan ülkede dış satım mallarının arzı esnek değilse (yani dış satım mallarının üretimi ve arzı, fiyatlar yükselse de kolaylıkla artırılamıyorsa), para ayarlamasının dış satımı artırıcı etkisi doğmaz. Ülkenin dış satım mallarına olan dış talep esnekliği uygun değilse (yani yabancılar için söz konusu ülkenin dış satım mallarının fiyatlarının düşmesi fazla bir anlam taşımıyorsa), dış satım miktar olarak genişlese de, ondan elde edilen dövizde bir artış beklenemez.

Söz konusu ülkenin dış alım mallarının talep esnekliği düşükse (yani dış alım malları zorunlu ihtiyaç mallarıysa ya da halkın yabancı mallara karşı özel bir güveni, rağbeti ve tutkusu varsa), fiyatlar yükseldiği zaman dış alım, miktar olarak daralsa da, onun için harcanan döviz azalmaz.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa