ÇAĞATAY HANLIĞIOrta Asya’da 1227′de kurulan ve adını Moğol hükümdarı Cengiz Hanın ikinci oğlu Çağatay’dan alan devlet. Maveraünnehir’den Doğu Türkistan’a kadar uzanan alanda kuruldu. Uzun bir süre Moğol hanlarına bağlı olarak yönetildi. Çağatay Hanlığı’nın en parlak dönemi, otuz yıllık istikrarlı bir yönetim gösteren Duva Han (1277-1307) dönemi oldu. Duva Handan sonra gelen hanlar döneminde yine devletin kuruluşundan beri süregelen sorunlar sürdü. Mübarek Şah’ın (1251-1261) Müslüman oluşuyla başlayan Müslümanlığa geçiş süreci, Kazan Timur Han’a (1340- 1345) değin sürdü. Hanlık yıkılmadan önceki son yıllarında Türk emirlerinin saptadığı hükümdarlarca yönetildi. Timur, Maveraünnehir’i ele geçirince Çağatay Hanlığı’nın siyasal etkinliğine 1370′te son verdi.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa