DENİZKESTANESİDENİZKESTANESİDenizkestaneleri (Echinoidea) sınıfından derisidikenli bir hayvan. Beşli ışınsal bakışım (aynı merkez ekseninin çevresinde beş eşit yün bulunması) gösteren denizkestaneleri, küremsi yapıdadırlar ve bu küremsi yapının alt ve üst kutuplarında iki delik bulunur: Ağız ve anüs. Ağaçta olgunlaşmış bir kestaneye benzer. Sert kabuğu yuvarlaktır. Hayvanın ağzı karın bölümündedir. Denizkestaneleri genellikle 10-40 m derinliklerde yaşar.

Dikenler kabuğun gözeneklerine bağlı olsa da hareketlidir. Radiola adı verilen bu koruyucu dikenler, bazı tropikal türlerde, bağlantılı oldukları zehir bezlerinin zehrini akıtırlar. Denizkestaneleri hareketlerini gövdenin içindeki su boruları sisteminin dışarıya açılan emici ayakçıkları sağlar.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa