DENİZATIDENİZATISyngnathidae hippocampus. Deniziğnesigiller ailesinden, denizde yaşayan kemikli bir balık. Adı, atı andıran biçiminden gelen, kuyruğuyla su yosunlarına dikey olarak tutunabilen denizatının boyu 15 cm kadardır. Hint Okyanusu’nda yaşayan, göğüs yüzgeçleri tekerlek biçiminde olan kanatlıdenizatı adında bir türü de vardır.

Denizatlarının en ilgi çekici yanı üremeleridir. Erkek denizatının karın kesiminin altında, keselilerinkini andıran bir kuluçka kesesi vardır. Dişi, erkeğin spermasıyla döllenecek olan yumurtalarını bu keseye yumurtalar. Bu kese içinde yüzlerce yumurta bir arada bulunur. Embriyolar bu kesede, baba denizatının kan damarlarıyla beslenir. Yumurtalar türe göre 10-60 gün arası kesede kaldıktan sonra, erkeğin şiddetli gerilme ve gevşeme hareketleriyle dışarıya fırlatılır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa