DENİZ KIZIDENİZ KIZIDenizlerde yaşadığına inanılan, belden yukarısı insan, belden aşağısı balık biçimindeki efsanevî yaratık. Avrupa folklorunda denizkızı, büyü ve kehanet gücü olan bir yaratıktır. Müziği sever ve genellikle şarkı söyler; çok uzun ömürlü ancak ölümlüdürler. Birçok halk masalında bütünüyle insan görünümünü alabilen deniz kızlarıyla erkekler arasındaki evliliklerden söz edilir. İnsanlara bazen iyi davransalar da genellikle tehlikelidirler. Armağanları talihsizlik getirir; kızdırılınca sellere ya da başka felâketlere yol açarlar. Deniz yolculuğu sırasında deniz kızı görmek kaza habercisidir. Dugong ya da manati gibi suda yaşayan ama su üstünde yavrularını emziren memeliler bu efsanelerin kaynağı olarak görülür.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa