HACI BEKTAŞ-I VELÎHACI BEKTAŞ-I VELÎOsmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında yaşayan Hacı Bektaş-ı Velî’nin asıl adı, Seyyid Muhammet bin İbrahim Atâ, lâkabı Bektaş’tır. Horasan’ın Nişâbûr şehrinde 1281 yılında doğdu. 1338 yılında Nevşehir yakınlarında öldü. Türbesinin bulunduğu kasabaya sonradan Hacıbektaş ismi verildi. Daha çocukken ilim öğrenmesi için ailesi tarafından Şeyh Lokmân-ı Perende’ye teslim edildi.

Hacı Bektaş-ı Velî, öğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu’ya geldi. Halka doğru yolu göstermeye başlayan ve kıymetli öğrenciler yetiştiren Hacı Bektaş-ı Velî, kısa zamanda çevresinde tanınarak büyük ilgi gördü. Bu sırada Anadolu’da dinî, iktisadî, askerî ve sosyal bir kurum olan kendisinin de bağlı olduğu Ahi Teşkilâtı ile büyük hizmetler yaptı. Bektaşîlik düşüncesinin temellerini atan Hacı Bektaş-ı Velî ve öğrencileri, Osmanlı sultanları tarafından da sevildi ve saygı gördü. Bu sıralarda kuruluş devrinde olan Osmanlı Devleti’nin sağlam temeller üzerine oturmasında, Hacı Bektaş-ı Velî’nin büyük gayretleri oldu. Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makâlât adlı Arapça bir eseri vardır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa