BEKTAŞÎLİKHacı Bektaş Velî’nin kurduğu tarikat. Mevlâna ile aynı dönemde yaşayan Hacı Bektaş Velî, 12. yüzyılda Anadolu’ya gelen Babailerdendi. Etrafına topladığı müritleriyle Bektaşîlik tarikatını kurdu. Bu muritlere Bektaşî adı verilir. Bektaşîliği anlatan en eski kitaplardan biri Erkânname adı verilen risaledir. Hacı Bektaş’ın da Malakat adlı bir kitap yazdığı bilinmektedir. Ancak bu kitap günümüze ulaşmamıştır. Bektaşîler Alevîlere ve Ahilere yakın bir tarikattır. Tarih boyunca bu iki grupla iyi ilişkilerini sürdürmüşlerdir.

İLGİLİ KONULAR

Hacı Bektaş-ı VelîArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa